Nynke Koster afgieten Oude Kerk Delft.jpg

Commissioned by the municipality of the city of Delft, I got the commission to create a new piece of art that relates to the Dutch Golden Age of Delft. This piece will be placed outside in the public space of the citycentre in january 2020. You can follow the process of my work on this page or through instagram. Last week I got the opportunity to make some casts of the amazing oldest church of Delft.

The story of how the oldest church in Delft was founded takes us right back to the dark days of the early Middle Ages. Around 1050, a tuff stone church of around 12 by 30 metres was probably already standing amid the settlements along the 'Delf'. It is the place where famous Dutch naval hero’s of the Golden Age have their mausoleum. Marble lends itself particularly well to ornamental sculpture, as is clear to see from the range of beautiful gravestones and memorials in the Old Church.

Piet Hein
Piet Hein was a naval hero who managed to capture a hugely valuable Spanish treasure fleet during the Eighty Years' War. His funeral in the Old Church was a great public occasion. The detailed slab and statue of his mausoleum, showing him in his naval uniform, was sculpted from a single piece of white marble. The other features of the memorial are mainly black, adding to its distinctive look, with a sombre, detailed inscription.

Maarten Tromp
Maarten Tromp's mausoleum is perhaps even more elaborate than Piet Hein's. Right and left of the sculpture of this heroic naval officer you will see various military objects: a suit of armour, shields, axes and other fighting paraphernalia. A white marble plate at the base of the sculpture features a detailed image of the Battle of Scheveningen, where Tromp was killed. The memorial is currently undergoing a major restoration, so it is not on display.

 
IMG_8609 2.jpg
IMG_8634.jpg
IMG_8660.jpg
 
1c298182-f965-499b-9cfc-4beb1614b9a6.jpg
908B9D16-1E10-4107-825A-25A31C7F2E61.jpg
IMG_8374.jpg
 
IMG_8469.JPG
IMG_8481.jpg
 
IMG_8472.jpg
 

(Only in Dutch) In opdracht voor de Gemeente Delft werk in nu aan een kunstwerk voor de openbare ruimte. Hierbij reflecteer ik op de Gouden Eeuw van Delft en ben opzoek gegaan naar verhalen uit het verleden die ook vandaag de dag nog betekenis hebben op onze samenleving.

Overal op de wereld heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie sporen achtergelaten. De hedendaagse 17de eeuwse pronkgevels vol leeuwen en stadswapens in Nederland ademen de sfeer van de Gouden Eeuw uit. Wanneer je op vakantie bent, of dit nu is in Cuba, Zuid Africa, of een stad als NYC; overal zijn restanten van de VOC of WIC te vinden. In Havanna bezocht ik het Historisch museum en zo trof ik daar een schilderij aan van de Delftse Piet Hein die met zijn schip voor de VOC in de Caribische baai lag.

Delftse kooplieden verdiende geld als water en de kunst en de wetenschap kwam tot grote bloei. Die rijkdom van weleer glanst tot vandaag de dag in de stad van Vermeer. Maar de Gouden Eeuw heeft ook een bittere geschiedenis want ruim twee eeuwen lang was Nederland actief is in de trans-Atlantische slavernij. Een beladen onderwerp wat ‘we’ het liefst vermijden..Het begint in de 17e eeuw als Nederland zich mengt in de strijd met andere Europese landen om rijkdom en winst te vergaren via koloniën in Noord- en Zuid-Amerika. Voor het stichten van koloniën in de Nieuwe Wereld verscheepten we tot slaafgemaakte Afrikanen vanuit de kust van West-Afrika om op de grootschalige suiker-, koffie- en katoenplantages te werken. De oorspronkelijke bevolking wordt niet geschikt gevonden voor dit zware werk.

De WIC verovert in 1637 een belangrijk bastion in West-Afrika op de Portugezen: fort Elmina in Ghana. Vanaf dat moment hebben de Nederlanders een machtsbasis op het Afrikaanse continent, waarvandaan ze kunnen meedoen aan de georganiseerde slavenhandel. De Nederlanders verschepen zo’n 600.000 Afrikanen, 5 procent van het totaal van naar schatting 12 miljoen die tussen de 15e tot de 19e eeuw door de Europeanen als slaaf worden verhandeld. Morele bezwaren zijn er nauwelijks. Terwijl slavernij in West-Europa verboden is, wordt de trans-Atlantische slavernij met de Bijbel in de hand verdedigd. Nederland vergaart in de 17e tot de 19e eeuw welvaart en rijkdom met de zogenoemde driehoekshandel tussen Nederland, West-Afrika en de Nieuwe Wereld. Slechts weinigen in Nederland trekken zich het lot aan van de honderdduizenden Afrikaanse slaven die in een wreed systeem van onderdrukking werken in de koloniën. Het speelt zich allemaal af buiten het gezichtsveld, op grote afstand van Nederland. De laatste jaren is er steeds meer discussie over (zee)helden uit de Gouden Eeuw. Grote zeehelden als Maarten Tromp en Piet Hein worden geeerd met enorme praalgraven in de Oude Kerk. Het overwinnen van Hein op de Spaanse zilvervloot wordt uitvoerig beschreven maar over het uitmoorden van de bevolking op Banda wordt niet gesproken.

Mijn conclusie na mijn maanden lange onderzoek is dat de dualiteit van de Gouden Eeuw in Delft maar ook in de rest van Nederland zo groot is, en dat beide verhalen vertelt moeten worden. Het kunstwerk voor de openbare ruimte in Delft geeft de mogelijkheid om deze dualiteit te ervaren.
Aan de ene kant wordt de schaduwzijde van de Gouden Eeuw blootgelegd aan de andere kant wordt de onoverwinnelijkheid geuit.

Het kunstwerk wordt een stilstaande fontein genaamd ‘De eeuwige bron’. Het werk zal een betonnen schijf hebben van zo’n 7meter met daarop een troonachtige vorm. Het hart van de fontein biedt tevens de mogelijkheid om er op plaats te nemen en je als een held de ervaring van macht en onoverwinnelijkheid te voelen terwijl je naar de reflectie van de slavernij kijkt. Het is de vraag of je nog wel zo lekker zit wanneer je bewust bent van de bovengenoemde contrasten en kritisch naar het verleden en de toekomst kijkt.